• Slider3
  • Slider5
  • Slider4
  • Slider1
  • Slider2

Na portalu konsultacje.gmina-klucze.pl konsultowane są m.in. strategie, programy współpracy i inne bieżące sprawy dotyczące Gminy Klucze. Poprzez platformę chcemy poznawać Państwa opinie, uwagi i propozycje w ważnych dla Gminy kwestiach. Za pomocą portalu informujemy i zapraszamy mieszkańców na spotkania dotyczące konsultacji społecznych. Platforma ma ułatwiać dialog społeczny pomiędzy administracją publiczną a mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi.

Portal konsultacje.gmina-klucze.pl powstał w ramach projektu „ ... ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Urząd Gminy w Kluczach.

Celem projektu jest rozwój dialogu obywatelskiego poprzez wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych droga elektroniczną.