Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2023

Opiniowanie dokumentu:


Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2023

Punkt konsultacji zakończony: 2023-05-08

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry