Konsultacje Urzędu  Rozwój Gminy

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032

Konsultacja zakończona 2023-05-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032

Opis

Wójt Gminy Klucze zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032

Szczegółowy opis konsultacji

Strategia Rozwoju Gminy Klucze, to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ na działania podejmowane w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców, co w efekcie spowoduje podniesienie jakości życia osób zamieszkujących tereny Gminy Klucze. Przedmiotowe konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych podmiotów prawnych i osób fizycznych w sprawie poddanej konsultacjom.
W związku z tym Wójt Gminy Klucze Zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie od 3 kwietnia do 8 maja 2023 r. Konsultacje społeczne, mają charakter ogólnogminny i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Klucze, a także sąsiednich gmin ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, właściwego dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Klucze https://www.gmina-klucze.pl oraz w siedzibie Urzędu, ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
1. pisemnej – poprzez zgłoszenie uwag i opinii do projektu Strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgłaszania uwag (patrz załączniki) dostępnego również na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl oraz
w siedzibie Urzędu na Dzienniku Podawczym, ul. Partyzantów 1:
Wypełniony i podpisany formularz uwag/propozycji można składać w terminie do dnia:
8 maja 2023 roku (włącznie).
a) osobiście poprzez złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1,
b) pocztą na adres Urząd Gminy Klucze ul. Partyzantów 1; 32-310 Klucze (decyduje data wpływu do Urzędu),
c) ePUAP: /8d866vuspf/Skrytka
2. elektronicznej – e-mail: klucze@gmina-klucze.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza konsultacji) wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje – Strategia Rozwoju” poprzez wypełnienie formularza konsultacji udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze: https://bip.malopolska.pl/ugklucze oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl.
3. dyżuru konsultacyjnego poprzez możliwość składania uwag pisemnie w terminach spotkań w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1 32 -310 Klucze, pok. 114:
a) w dniu 5 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00 do 15.00,
b) w dniu 24 kwietnia 2023 r. w godz. 14.00 do 16.00
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych opinii, uwag. Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag.

Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku. Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. UCHWAŁA NR LXVI/418/2022 RADY GMINY KLUCZE z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Obszar tematyczny

Rozwój Gminy

Administrator konsultacji

Joanna Milewska

Termin konsultacji

2023-04-03 - 2023-05-08

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-05-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-04-03
2023-04-03

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2023
Termin
2023-04-03 - 2023-05-08
Koniec konsultacji: 2023-05-08

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Strategia Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2023

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 549 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry