Raport końcowy i podsumowanie konsultacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie tego etapu konsultacji stanowią wyniki ankiety przeprowadzonej on-line na Portalu Partycypacji Społecznej oraz wyniki ankiety przeprowadzonej w formie 'papierowej". Wyniki zostały zsumowane razem.

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Podsumowanie badań ankietowych- SRGK.pdf Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych on-line i w wersji papierowej  Podgląd

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA  STRATEGII ROZWOJU GMINY KLUCZE na LATA 2022-2032

Ankieta:


ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY KLUCZE na LATA 2022-2032

Punkt konsultacji zakończony: 2022-09-18

Podsumowanie ankiety

W załączniku przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022- 2032. Ankieta była dostępna:
online na stronie internetowej UG Klucze, pod linkiem https://konsultacje.gmina-klucze.pl (od 03.08.2022 r. - 18.09.2022 r.)
do pobrania w PDF – (strona UG Klucze https://gmina-klucze.pl/ i BIP); (od 03.08.2022 r. - 16.09.2022 r.)
w formie papierowej – ankieta dostępna jest przy Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Klucze lub w Sekretariacie (od 03.08.2022 r. - 16.09.2022 r.)

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Podsumowanie badań ankietowych- SRGK.pdf Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych on-line oraz w wersji papierowej  Podgląd
Do góry